Novus 3 v BJF BC 2

Novus Mixed 3 v WLCBC

Novus Mixed 1 v Streetly Mixed 1

Novus Mixed 1 v WLCBC

Novus 2 v TP/Norton 1

Novus 4 v BJF BC 2

Novus Mixed 3 v Three Spires Mixed 1

Novus 3 v TP/Norton 2

Novus Mixed 1 v WBC Mixed

Novus Mixed 2 v WBC Mixed